We have constructed pyramids in honour of our escaping… (Jim Morrison)

Stvaralaštvo Vesne Parun koje se čuva u Hrvatskom državnom arhivu poput razglednica je iz njenog života: čovjek je nit kojoj se redovito vraća, neovisno kojem je motivu u određenom razdoblju posvećivala pozornost. Upravo zato moja sedma samostalna izložba posvećena stvaralaštvu velike hrvatske pjesnikinje ovjenčana je grandioznim secesijskim prostorom Hrvatskog državnog arhiva koji svojim sadržajem omogućava uvid u njene procese odrastanja i izrastanja, sljubljenosti s prirodom i iznalaženja same sebe.

Na stvari je dakle da se putem iskustva umjetničkog djela otvara nova dodatna dimenzija postojanja u vremenu.“ (Sedlmayr, 2005: 252)

Dvadeset i dva rada izložena u Hrvatskom državnom arhivu obuhvaćaju slike, crteže, kolaže realizirane tijekom proteklih deset godina. Fokus je na figurativnom prikazu, „razglednicama“ emocija kao sponi naše mikro i makro razine egzistiranja. Radi se o svojevrsnom fragmentiranju naše percepcije i prostora, opredmećivanju figura nesvjesnosti.

Čovjek ne saznaje istinu – ona već živi u svakome od nas.“ (Samovar, 2013: 100)

Tijelo pulsira kao battleground gestikuliranjem vlastitosti i bića, postaje nepresušno vrelo za vizualnu umjetnost. Kao inspiraciju za pripremu ove izložbe naglasila bih Michelangelovo djelo „Rob koji se budi“ (oko 1525.). „… nikada prije, kao u „Nevidljivim gradovima“, nije spoznaja o svijetu bila tako pod utjecajem svijesti koju čovjek ima o samome sebi…“ (Purgar, 2006: 57)

Još je uvijek i u globalnom svijetu u svemu presudan čovjek sa svojom duhovnom konstantom, u prvom redu zauzetošću za istinu, slobodu i odgovornost.“ (Barbarić, 2003: 111)

Literatura

Sedlmayr, H. (2005). Umjetnost i istina: o teoriji i metodi povijesti umjetnosti. Zagreb: Scarabeus naklada.
Samovar, L. A. (2013). Komunikacija između kultura. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Purgar, K. (2006). Neobarokni subjekt. Zagreb: Meandarmedia.
Barbarić, D. (ur.) (2003). Zagonetka umjetnosti. Zagreb: Demetra.
Parun, V. (2010). Ja koja imam nevinije ruke – Asinkroni odabir. Zagreb: Naklada Zoro.
Parun, V. (2003). Bubnjevi umjesto srca. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika.
Parun, V. (1990). Nedovršeni mozaik. Zagreb: Mladost.
Parun, V. (1988). Crna maslina. Zagreb: Mladost.
Parun, V. (1966). Gong. Zagreb: Naprijed.

Katalog_Pilizota_HDA_2022